لطفا منتظر بمانید

تای چی بانوان فرد 8 جلسه

جنسیت : خانم

تعرفه ها
نام تعرفهمیزان اعتبارتعداد روزتاریخ شروعتاریخ پایان
تای چی بانوان 8 جلسه1 جلسه 30------
برنامه هفتگی
روز هفتهساعت شروعساعت پایان
یک شنبه10:0011:00
سه شنبه10:0011:00