لطفا منتظر بمانید

دفاع شخصی کودکان

جنسیت: خانم/ آقا

تعرفه ها
نام تعرفهمیزان اعتبارتعداد روزتاریخ شروعتاریخ پایان
دفاع شخصی کودکان 12 جلسه1 جلسه 30------
دفاع شخصی کودکان 4 جلسه1 جلسه 30------
دفاع شخصی کودکان 8 جلسه1 جلسه 30------
برنامه هفتگی
روز هفتهساعت شروعساعت پایان
یک شنبه11:3012:30
سه شنبه11:3012:30
پنج شنبه12:0013:00